Lencana Jayadiri Pengakap Remaja : Fungsi Agensi Kerajaan – Majlis Amanah Rakyat ( MARA)

Majlis Amanah Rakyat atau MARA merupakan salah sebuah daripada badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Badan ini diberi mandapat dan kuasa untuk mengendalikan dan menjalankan berbagai-bagai kegiatan. Majlis ini terdiri daripada wakil-wakil kerajaan dan mereka yang dilantik oleh sebab hubungannya yang rapat dengan rakyat bumiputra. MARA ditubuhkan untuk menyediakan peluang-peluang bagi kaum bumiputra untuk meninggikan lagi taraf hidup mereka. Peranan yang utama dan terpenting sekali ialah untuk mengalakkan dan membantu penyertaan…

Posts navigation