Jambori Pengakap Malaysia Pertama [Pulau Pinang]

05 Disember 1966 – Jambori Pertama Pengakap Malaysia telah diadakan di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Jambori ini telah dibuka dengan rasminya oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1966.. Lebih dua ribu pengakap dari sebelas buah negara menyertai Jambori ini. Mereka ialah dari Malaysia, Republik Rakyat China, India, Korea Selatan, Nepal, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, New Zealand, Australia, Ireland dan United Kingdom. Menteri Pengangkutan, Tan Sri Sardon bin Haji Jubir yang juga Pengakap…

Ilmu Pengakap : Hormat Pengakap

Semasa memberi hormat pengakap hendaklah berada dalam kedudukan sedia. Hormat pengakap diberikan kepada pegawai- pegawai pengakap sama ada di peringkat daerah, negeri atau Negara, ketua patrol dan sesame pengakap. Hormat juga diberikan kepada DYMM raja- raja dan sultan, pembesar- pembesar Negara dan negeri serta tetamu kehormat. Hormat pengakap hendaklah diberikan pada keadaaan berikut : Semasa berjumpa dengan pegawai- pegawai pengakap Negara dan negeri, pembesar- pembesar Negara dan negeri, sultan- sultan dan raja-raja, pemimpin di daerah…

Salam Pengakap

SALAM persahabatan bagi pengakap di Malaysia ialah menggunakan tangan kanan, ini adalah bersesuaian dengan agama Islam yang menjadi agama rasmi Negara ini. Namun demikian salam persahabatan bagi pengakap seluruh dunia menggunakan tangan kiri.         Mengikut ceritanya pada suatu masa dulu, Lord Baden Powell telah membuat satu perjumpaan dengan ketua kaum Zulu. Pada pertemuan tersebut ketua kaum Zulu sedang memegang senjata pada tangan kanan. Mengikut adat kaum Zulu, senjata tidak boleh diletak di tempat yang sewenang-…

Ilmu Pengakap : Undang- Undang Pengakap

UNDANG- undang pengakap mengandungi peraturan- peraturan yang diamalkan oleh setiap ahli pengakap di seluruh dunia. Segala peraturan ini mestilah diikuti dan dipatuhi oleh setiap orang yag telah membuat peretiaan pengakap atau memasuki pergerakan pengakap. Jika semua orang yang hidup di dunia ini memasuki pergerakan pengakap serta menurut undang- undang nescaya tidak akan berlaku peperangan, pergaduhan, kecurian, perasaan dengki, menipu dan perbuatan- perbuatan jahat lainnya.         Setiap ahli pengakap harus mendalami undang- undang pengakap mengikut umur…

Posts navigation