Ilmu Pengakap : Hormat Pengakap

Semasa memberi hormat pengakap hendaklah berada dalam kedudukan sedia. Hormat pengakap diberikan kepada pegawai- pegawai pengakap sama ada di peringkat daerah, negeri atau Negara, ketua patrol dan sesame pengakap. Hormat juga diberikan kepada DYMM raja- raja dan sultan, pembesar- pembesar Negara dan negeri serta tetamu kehormat. Hormat pengakap hendaklah diberikan pada keadaaan berikut : Semasa berjumpa dengan pegawai- pegawai pengakap Negara dan negeri, pembesar- pembesar Negara dan negeri, sultan- sultan dan raja-raja, pemimpin di daerah…

Lencana Jayadiri Pengakap Remaja : Lambang Negeri Kedah

Lingkaran padi mengelilingi perisai melambangkan pertanian sebagai hasil dan sumber utama negeri itu. Anak bulan menandakan agama Islam dan perisai itu tanda kekuasaan. Manakala warna kuning ialah warna diraja. Tulisan Jawi ialah ejaan bagi negeri Kedah. Warna kuning yang digunakan pada lambang perisai dan padi menandakan warna diraja sultan dan warna hijau pada bulan sabit ialah melambangkan agama Islam, agama rasmi Kedah.

Posts navigation