Lencana Jayadiri Pengakap Remaja : Lambang Negeri Pulau Pinang

Spread the love

Lambang  jambatan besar menjadi satu kemegahan bagi rakyat Pulau Pinang khususnya dan rakyat Malaysai amnya. Jambatan ini juga menggambarkan penyatuan yang kukuh dan nyata di antara Pulau Pinang dengan Seberang Perai dan juga menggambarkan symbol percantuman yang lebih kukuh di antara Pulau Pinang dengan tanah besar Semenanjung. Dua tiang jambatan ini melambangkan dua serampang di dalam Dasar Ekonomi Baru, iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Empat kabel yang menegakkan kedua- dua tiang tersebut menggambarkan empat jenis rupa bangsa di negeri itu iaitu Melayu, Cina, India dan lain- lain bangsa. Jalur biru dan putih yang menjadi symbol lautan yang berjumlah lima tiap- tiap satu warna memberi makna symbol lima prinsip Rukun Negara dan symbol lima daerah yang ada di Pulau Pinang.

        Lima petak warna yang menjadi asas kepada pokok pinang, juga melambangkan lima prinsip Rukun Negara dan lima daerah yang ada di Pulau Pinang.

Post navigation