Ilmu Pengakap : Persetiaan Pengakap

SETIAP pertubuhan mempunyai persetiaan dan janji- janji tertentu. Pergerakan pengakap juga mempunyai persetiaan tersendiri. Seorang pengakap akan berusaha dnegan keazaman yang tinggi untuk menunaikan janji- janji dalam persetiaan pengakap yang dilafazkan. Setiap pengakap mesti faham dengan sejelas- jelasnya janji yang dilafazkan itu. Mereka dikehendaki berusaha untuk mencapai matlamat yang terkandung di dalam persetiaan pengakap. Lantaran itu akan lahirlah ahli pengakap dan seterusnya warganegara yang berguna kepada, Negara dan bangsa.         Seorang yang membuat persetiaan adalah…

Jawatan Dalam Kumpulan Pengakap

Ketua Kumpulan. Ketua kumpulan adalah seorang yang terkanan, mahir dan mempunyai serba serba kebolehan di antara ketua- ketua patrol Pengakap atau Pengakap Remaja. Ketua kumpulan bertugas menolong pemimpin pengakap menjalankan kegiatan- kegiatan. Ketua kumpulan adalah ketua kepada semua ahli pengakap dan Pengakap Remaja. Dia juga bertanggungjawab sebagai pengganti semasa ketiadaan pemimpin. Ketua kumpulan akan dibantu oleh penolong ketua kumpulan dan ahli- ahli Majlis Mesyuarat Ketua- ketua Patrol dalam menjalankan tugasnya. Setiausaha. Dilantik daripada kalangan ketua-ketua…

Pemimpin Kumpulan Pengakap

Bagi kumpulan- kumpulan yang mempunyai lebih kepada dua cawangan perlu melantik seorang pemimpin kumpulan. Pemimpin kumpulan ini bertugas mengawasi cawangan- cawangan di bawah jagaannya. Bagi sekolah yang mempunyai cawangan Pengakap Muda dan Pengakap Remaja perlu melantik seorang pemimpin. Pemimpin kumpulan ini harus tahu sedikit sebanyak kegiatan- kegiatan yang dijalankan oleh tiap- tiap cawangan. Pemimpin kumpulan merupakan tempat rujukan kepada pemimpin Pengakap Muda dan pemimpin Pengakap Remaja. Pemimpin Pengakap Kanak- kanak Pemimpin Pengakap Kanak- kanak biasanya…

Tanggungjawab Pemimpin Pengakap

Umumnya, tanggungjawab seseorang pemimpin pengakap adalah seperti berikut: Seorang pemimpin perlu menghadirkan diri pada semua perjumpaan, latihan dan kegiatan kumpulan. Memberi panduan dan nasihat kepada Ketua Majlis Patrol supaya menyediakan rancangan- rancangan latihan dan kegiatan- kegiatan yag lengkap untuk tahunan, bulanan dan mingguan. Menyampaikan maklumat dan perkembangan semasa mengenai kegiatan Persekutuan Pengakap Tempatan atau Negeri kepada Majlis Ketua Patrol. Memberi latiha dan pelajaran berpengakap kepada ketua- ketua patrol dan seterusnya kepada pengakap semua. Menasihati Majlis…

Majlis Mesyuarat Ketua- Ketua Patrol

Majlis Mesyuarat Ketua- ketua Patrol merupakan satu majlis yang keahliannya terdiri daripada ketua- ketua patrol dan penolong- penolong ketua patrol Pengakap Muda dan Pengakap Remaja atau ketua- ketua sekawan dan penolong- penolong ketua sekawan Pengakap Kanak- kanak. Tugas majlis ini ialah untuk membincangkan usul- usul yang dicadangkan oleh patrol- patrol menyusun kegiatan dan rancangan yang hendak dijalankan di sepanjang tahun, bulan dan untuk satu- satu minggu. Majlis ini menerima nasihat dan pandangan daripada pemimpin unit.…

Posts navigation